clan xii

.::BF2142 Home::.

.::BF2142 NS Home::.

.::BF Sites::.

.::Vijesti::.

TUNER FM/AM
Srijeda, 13.06.2007.

Dobar dan i dobro došli na devedeset,85 megaheraca. Vi slušate službeni radio klana =XII=. Ja sam Busen Deva i bit ću vaš voditelj dana. Od aktualnih tema izdvajamo: gdje smo bili zadnjih dana i vrijeme i neverine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvo je bilo planirano da se napadne Camp Gibraltar, ali se pokazalo da je rizik premalen, jer se o obrani istog puno znalo. Zato je odlučeno da se najprije napadne Cerbere Landing. On je veći izazov. Protivnici su dobro procijenili da će uslijediti napad, pa su izradili plan prema kojem bi se trebali obraniti pomoću vanjskog obrambenog štita. Obrana se oslanjala na veliki broj pješaka na samoj isturenoj liniji i podršci artiljerije iz pozadine. Klan =XII= se podijelio u dvije grupe: Blue Team sa Ripperom i Kerberom na čelu  i Red Team sa Mirotvorcem na čelu. Od osobite je važnosti bilo da se prebacimo u pozadinu neprijatelja i tako povučemo jedan dio njihove obrane za nama da bi olakšali proboj na prvi zadatak. U 21:30 lideri su izdali naređenje za proboj. Čim smo krenuli prema neprijatelju otvorene je žestoka vatra. Lider je pozvao artiljeriju koja je čistila neprijateljske grudobrane. Njihova artiljerija nije bila baš učinkovita iz razloga jer smo se kretali, a oni su ipak bili ukopani na jednom mjestu u fazi obrane. Ubrzo su se dvojica naših provukla iza leđa protivnika i njihov komander izdaje naredbu da ih se eliminira. U prvom pokušaju su poslali 4 svoja čovijeka ali su ih naša dvojica spremili na sigurno. Ponovo pokušavaju da ih uklone i ovaj puta šalju oko 10 ljudi. Obrana im slabi i mi uzimamo prvu od 5 zastava. Već smo ih debelo potisnuli nazad kad smo začuli poziv u pomoć naša dva diverzanta. Red Team se probija i pokušava da im pomogne, a Blue Team ostaje i brani zauzet položaj. Nakon minimalnog broja gubitaka i ranjenih Red Team se priključio diverzantima u pozadini i tu im pada matična baza. Blue Team počinje proboj na Crkvu i kosi sve što se iole mrdalo na zamlji. Uslijedila je kratka ali žestoka borba i gube Crkvu. Imali smo pola minute za predah i punjenje municijom, a onda se ponovo začula zapovijed:

-Stisnite ih na sredinu mape.

Prodor je bio zamišljen sa dvije strane. Red Team se spuštao sa sjevera prema jugu i odbijao pojedince koji su pokušavali vratiti matičnu bazu, a Blue Team je krenu sa istoka na zapad da zauzme četvrtu od pet zastava. Uslijedila je opća panika u neprijateljskim redovima. Blue Team je uspio da izvrši zadatak i neprijatelj je potisnut na sredinu. Bili su u škripcu. Vika, izbezumljenost, samrtni krici i nesuvisle zapovijedi bilo je sve što smo čuli sa njihove strane. Red Team je već bio zašao unutar njihovih redova i čistio teren. Nije dugo potrajalo, a nastupio je mukli tajac. Samo se dim baruta gusto držao zakovan u zraku.

Čekao nas je novi zadatak i mi smo mu krenuli u susret. Ovu starnicu knjige smo zatvorili.

Idemo dalje!

 

Vrijeme:

čekamo da se raziđe dim, pa da vam kažemo.

 
.::Obavezna Literatura::.

Copyright © 2007 CLAN XII
sva prava pridržana.